Menu dla osób niedowidzących
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dostępność Audiodeskrypcja
Treści na ekranie będą opisywane głosowo dla osób niedowidzących.
Z tej funkcji można korzystać, jeśli nadawca programu obsługuje funkcję Audiodeskrypcja dla osób niedowidzących.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.