Korzystanie z funkcji wskazówek dźwiękowych
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dostępność Przewodnik audio
Jeśli funkcja Przewodnik audio jest ustawiona na wartość Wł., wskazówki dźwiękowe będą odtwarzane w różnych sytuacjach, takich jak zmiana programów, zmiana głośności lub zmiana ustawień i sygnałów wejściowych.
Prędkość
Regulacja szybkości wskazówek głosowych.
Głośność
Regulacja głośności wskazówek głosowych.
Wysokość
Regulacja tonu wskazówek głosowych.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych językach.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.
Elementy, które można skonfigurować, różnią się w zależności od kraju.
Dla osób niedowidzących.