Dla niesłyszących
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dostępność Dla niesłyszących
Ta funkcja jest przeznaczona dla osób niedosłyszących.
Jeśli jest włączona, napisy są wyświetlane domyślnie.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.