Ustawianie Napisy
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dostępność Napisy
Napisy można wyświetlić, jeśli nadawca telewizyjny oferuje programy z napisami.
Włącz Napisy, wybierając opcję Wł., a następnie dostosuj ustawienia napisów.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.
Dotyczy sygnału cyfrowego.