Automatyczna konfiguracja programów
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Kanały Strojenie kanałów (Strojenie kanałów i ustawienia) Strojenie automatyczne
Umożliwia automatyczne dostrojenie programów.
  1. Wybierz kraj, w którym używany jest telewizor. Ustawienia dotyczące programów zmieniają się w zależności od wybranego kraju.
  2. Rozpocznij Strojenie automatyczne.
  3. Wybierz źródło sygnału wejściowego.
  4. Skonfiguruj funkcję Strojenie automatyczne zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeżeli źródło sygnału wejściowego nie jest właściwie podłączone, rejestracja programów może nie działać poprawnie.
Funkcja Strojenie automatyczne wyszukuje tylko programy nadawane w danym momencie.
Jeżeli funkcja Bezpieczeństwo jest włączona, zostanie wyświetlone wyskakujące okno z prośbą o wprowadzenie hasła.
Konfiguracja ustawień telewizji kablowej
Wyszukiwanie programów przy wybranym ustawieniu PEŁNY może zająć więcej czasu.
Do szybkiego i skutecznego wyszukiwania wszystkich dostępnych programów potrzebne są poniższe wartości. Najczęściej używane wartości zostały udostępnione jako „domyślne”.
Elementy, które można skonfigurować, różnią się w zależności od Typ.
Częstotliwość (kHz)
Wprowadź częstotliwość.
Szybkość transmisji symboli (kS/s)
Szybkość przesyłania symboli do programu przez urządzenie takie, jak modem.
Modulacja
Sposób wprowadzania sygnałów audio i wideo do fali nośnej.
ID sieci
Niepowtarzalny identyfikator przydzielany każdemu użytkownikowi.
Częstotliwość początkowa (kHz)
Wprowadź początkową wartość zakresu częstotliwości.
Częstotliwość końcowa (kHz)
Wprowadź końcową wartość zakresu częstotliwości.
Konfiguracja ustawień telewizji satelitarnej.
Umożliwia dodawanie, usuwanie i wybieranie satelitów zgodnie z własnymi preferencjami.
Jeśli tryb programu jest ustawiony na opcję Satelita
TV satelitarna
Umożliwia wybór satelity.
Częstotliwość LNB
Dostępne wartości to 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. W przypadku wybrania wartości 9750/10600 lub 9750/10750 (MHz) ustawienie Ton 22 kHz jest nieaktywne. Jeśli potrzebna częstotliwość konwertera nie znajduje się na liście, wybierz opcję Użytkownik i wprowadź częstotliwość ręcznie.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.
Transponder
Umożliwia wybór transpondera, który ma zostać dostrojony.
Ton 22 kHz
W przypadku korzystania z przełącznika 22kHz Tone wybierz opcję 22 kHz lub 0 Hz. W przypadku korzystania z przełącznika Ton 22 kHz ustawienia Unicable i Rodzaj silnika są nieaktywne.
Zasilanie LNB
Aby włączyć zasilanie konwertera, wybierz opcję Wł. W przypadku wybrania opcji Wył. ustawienie Rodzaj silnika będzie nieaktywne.
DiSEqC
W przypadku używania przełącznika A-D/ToneA-B, wybierz jedną z opcji A-D/ToneA-B. W przypadku korzystania z przełącznika DiSEqC ustawienia Unicable i Rodzaj silnika są nieaktywne.
Unicable
Aby korzystać z funkcji Unicable, wybierz opcję Wł., a następne wybierz ustawienie Unicable w menu Ustawienia Unicable. W przypadku włączenia funkcji Unicable ustawienia Ton 22 kHz, DiSEqC i Rodzaj silnika są nieaktywne.
Rodzaj silnika
Wybierz opcję Rodzaj silnika, aby korzystać z obrotnicy, a następnie skonfiguruj ustawienia obrotnicy w menu Ustawienia silnika. W przypadku włączenia obrotnicy ustawienia Ton 22 kHz, DiSEqC i Unicable są nieaktywne.
W przypadku wybrania dla ustawienia TV satelitarna wartości Pozostałe należy dodać transponder, korzystając z funkcji Edycja transpondera.
W przypadku wybrania przełączników 22kHz Tone i DiSEqC należy połączyć je w tej samej pozycji, jak jest to przedstawione w menu ekranowym.
W przypadku usunięcia satelity w menu TV satelitarna usunięte zostaną także wszystkie programy zapisane dla danego satelity.
Konfiguracja ustawień obrotnicy
DiSEqC 1.2 : sterowanie obrotnicą zmieniającą pozycję anteny satelitarnej.
Kierunek obrotu
Umożliwia wybór kierunku, w którym obrotnica ma się przesuwać.
Tryb obrotu
Dostępne są dwa tryby obrotu: Krok i Ciągły.
  • Krok : obrotnica przesuwa się krokowo, zgodnie z wprowadzoną wartością (od 1 do 128).
  • Ciągły : obrotnica przesuwa się w sposób ciągły do momentu naciśnięcia polecenia Stop.
Przetestuj transponder
Umożliwia wybór testowanego transpondera, który ma zostać dostrojony.
Ustaw limit
Umożliwia ustawienie kierunku ruchu obrotnicy na wschód lub na zachód, tak aby obracała się tylko w wyznaczonym kierunku.
  • Wł. : umożliwia ograniczenie ruchu do określonego kierunku poprzez wybór pozycji Zachód/Wschód.
  • Wył. : umożliwia anulowanie ustawionego limitu.
IDŹ DO 0
Umożliwia przesunięcie obrotnicy do pozycji zerowej.
USALS : umożliwia ustawienie obecnego położenia (długość geograficzna/szerokość geograficzna).