Co to jest Serwis danych?
Ta funkcja umożliwia wybór jednej z opcji MHEG1 (cyfrowy teletekst) lub Teletekst, jeżeli obie są dostępne.
Jeżeli dostępna jest tylko jedna z nich, włączona jest albo funkcja MHEG, albo Teletekst, niezależnie od dokonanego wyboru.
Aby zobaczyć szczegóły, wybierz opcję Korzystaj z Live TV Usługa transferu danych w menu Podręcznik obsługi.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.