Co to jest HbbTV?
Hybrydowa telewizja szerokopasmowa (HbbTV, ang. Hybrid Broadcast Broadband TV) to nowy standard transmisji, który umożliwia integrację lub powiązanie usług typu super-teletekst świadczonych przez kanał telewizyjny z usługami internetowymi świadczonymi za pośrednictwem łączności szerokopasmowej w podłączonym telewizorze Smart TV.
Aby zobaczyć szczegóły, wybierz opcję Korzystaj z Live TV HbbTV w menu Podręcznik obsługi.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach w niektórych krajach, np. w tych krajach, które formalnie wdrożyły usługi HbbTV