Korzystanie ze strojenia ręcznego
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Kanały Strojenie kanałów (Strojenie kanałów i ustawienia) Strojenie ręczne
Umożliwia ręczne dostosowanie programów i zapisanie wyników.
W przypadku sygnału cyfrowego można sprawdzić siłę i jakość sygnału.