Aktualizacja listy kanałów
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Kanały Strojenie kanałów i ustawienia Aktualizacja listy kanałów
Jeśli ustawiono tryb programu TV kablowa
Funkcja aktualizuje zmienione informacje dotyczące listy kanałów na podstawie sygnału odbieranego w danym kraju.
Po przeprowadzeniu aktualizacji układ listy programów może ulec zmianie. Jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcji, wybierz ustawienie Wył..
Jeśli tryb programu jest ustawiony na opcję Satelita
Funkcja aktualizuje zmienione informacje dotyczące listy programów w oparciu o sygnał satelitarny i pochodzący z nadajników naziemnych dostępny w danym kraju.
Lista programów jest aktualizowana nawet wtedy, gdy telewizor jest wyłączony. Po przeprowadzeniu aktualizacji układ listy programów może ulec zmianie. Jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcji, wybierz ustawienie Wył..
W przypadku ustawienia trybu programu Antena
Funkcja aktualizuje zmienione informacje dotyczące listy kanałów na podstawie sygnału odbieranego w danym kraju.
Lista programów jest aktualizowana przy wyłączeniu telewizora. Po przeprowadzeniu aktualizacji układ listy programów może ulec zmianie. Jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcji, wybierz ustawienie Wył..
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.