Zapisz hasło CI
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Kanały Zapisz hasło CI
Wprowadź kod PIN w ustawieniu Zapisz hasło CI. Wprowadzanie kodu PIN nie jest konieczne, jeśli został on wcześniej zapisany.
Opcja Zapisz hasło CI jest wyświetlana po podłączeniu modułu dostępu warunkowego CI CAM (Conditional Access Module) obsługiwanego za pośrednictwem kodu PIN.
Jeśli moduł CI CAM ma kod PIN, wyświetlana jest opcja Zresetuj hasło CI.