Korzystanie z funkcji Test sygnału
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Kanały Strojenie kanałów (Strojenie kanałów i ustawienia) Test sygnału
Wyświetlanie informacji dotyczących usługi, multipleksu itp.
Test sygnału jest wyświetlany tylko podczas korzystania ze źródła Antena lub Kablowa.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.