Edycja transpondera
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Kanały Strojenie kanałów i ustawienia Edycja transpondera
Umożliwia dodanie, zmianę i usunięcie transpondera.
Jeśli tryb programu jest ustawiony na opcję Satelita
Jeśli operator systemu oferuje funkcję „edycja transpondera domowego przez użytkownika”, na ekranie widoczny będzie przycisk Transponder to HomeTransponder to Home.
Pozwala to ustawić wybrany Transponder jako domowy poprzez naciśnięcie przycisku Transponder to HomeTransponder to Home.
(Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku niektórych dostawców usług.)