Pliki cookie reklam
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Ogólne Pliki cookie reklam
Telewizory webOS podłączone do Internetu mogą korzystać z plików cookie służących do mierzenia parametrów związanych z cappingiem w celu rejestracji liczby wyświetleń danej reklamy w telewizorze.
Informacje te pomagają zmniejszać częstotliwość wyświetlania tych samych reklam. Pliki cookie można usuwać, aktywować lub dezaktywować z poziomu ustawienia Pliki cookie reklam w telewizorze.
Z plikami cookie nie są powiązane żadne dane osobowe.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.