Przywracanie ustawień domyślnych
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Ogólne Zresetuj do ustawień początkowych
Przywrócenie ustawień domyślnych telewizora. Ta operacja spowoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień.
Po zresetowaniu telewizor automatycznie wyłączy się i włączy ponownie.
Jeśli opcja Bezpieczeństwo jest ustawiona na wartość Wł., należy wprowadzić hasło w celu wykonania operacji Zresetuj do ustawień początkowych.
Podczas przywracania ustawień nie wolno wyłączać zasilania.
Zalecamy zresetowanie telewizora za pomocą opcji Zresetuj do ustawień początkowych przed sprzedaniem lub przekazaniem go stronie trzeciej.