Konfigurowanie ustawień językowych
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Ogólne Język (Language)
Można wybrać język menu wyświetlany na ekranie i język dźwięku sygnału cyfrowego.
Język menu (Menu Language)
Można wybrać język menu, który ma być wyświetlany na ekranie.
Pierwszy język audio / Drugi język audio
Można wybrać język preferowany podczas oglądania programu cyfrowego, który jest dostępny w wielu językach.
W przypadku programów niedostępnych w wielu językach zostanie wybrany język domyślny.
Dotyczy sygnału cyfrowego.
Język rozpoznawania głosu
Wybór języka w ramach funkcji wyszukiwania głosowego.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
Języki klawiatury
Wybór języka klawiatury ekranowej.
Korzystanie z funkcji Teletekst
Ustawienie języka teletekstu.
Aby zobaczyć szczegóły, wybierz opcję Korzystaj z Live TV TELETEKST w menu Podręcznik obsługi.
Tylko w trybie cyfrowym