Korzystanie z usługi Mobile TV wł.
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Ogólne Mobile TV wł.
Jeśli funkcje Włącz za pomocą Wi-Fi lub Włącz za pomocą Bluetooth są ustawione naWł., możesz włączyć telewizor za pomocą aplikacji obsługującej funkcję Mobile TV wł. lub zobaczyć ekran aplikacji na swoim telewizorze.
Funkcji Włącz za pomocą Wi-Fi należy używać w aplikacji na urządzeniu przenośnym, które ją obsługuje.
Funkcji Włącz za pomocą Bluetooth można używać tylko w niektórych smartfonach firmy LG Electronics.
Telewizor powinien być podłączony do sieci.
Telewizor powinien być podłączony do gniazdka elektrycznego.
Telewizor i urządzenie powinny być połączone z tą samą siecią.
Aby podłączyć urządzenie po raz pierwszy, sprawdź, czy urządzenie jest do tego gotowe.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach lub w niektórych krajach.