Przełączanie trybów telewizora
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Ogólne Tryb domowy/sklepowy
Do wyboru użytkownika są opcje Tryb dom i Tryb sklep.
Aby używać telewizora w domu, wybierz opcję Tryb dom.
Opcję Tryb sklep należy wybrać tylko wówczas, jeśli telewizor będzie służył jako ekspozycja w sklepie. Wybór trybu sklepowego umożliwia optymalizację ustawień pod kątem wystawy sklepowej.