Korzystanie z funkcji drzemki
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Ogólne Timery Drzemka
Wyłączanie telewizora po upływie ustawionej liczby minut.
Jeśli nie chcesz używać funkcji Drzemka, wybierz opcję Wył..
Ustawianie funkcji automatycznego włączania i wyłączania telewizora
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Ogólne Timery Włącz zasilanie timerem / Wyłącz zasilanie timerem
Ustawienie włączania/wyłączania zasilania timerem.
Jeśli nie chcesz używać funkcji Włącz zasilanie timerem/Wyłącz zasilanie timerem, wybierz opcję Wył..
Aby korzystać z opcji Włącz zasilanie timerem/Wyłącz zasilanie timerem, należy ustawić prawidłową godzinę.
Korzystanie z funkcji Mój ekran startowy
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Ogólne Timery Włącz zasilanie timerem Ustaw Mój ekran startowy
W przypadku ustawienia funkcji Mój ekran startowy w telewizorze lub w aplikacji LG TV Plus w urządzeniu przenośnym można otrzymywać spersonalizowane informacje, takie jak pogoda i harmonogramy, za pośrednictwem telewizora.
Wybierz dla pozycji Ustaw Mój ekran startowy ustawienie Wł..
Elementy, które można skonfigurować, różnią się w zależności od kraju.
Informacje pogodowe można wyświetlać tylko podczas połączenia z siecią.
Aby zapobiec automatycznemu wyłączeniu telewizora
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Ogólne Timery Automatyczne wyłączenie zasilania po 2 godzinach
Jeśli po włączeniu telewizora funkcją taką jak Włącz zasilanie timerem nie naciśniesz żadnego przycisku przez 120 minut, telewizor wyłączy się automatycznie.
Aby telewizor nie został automatycznie wyłączony, należy ustawić funkcję Automatyczne wyłączenie zasilania po 2 godzinach na Wył..
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.