Korzystanie z aplikacji LG Connect
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Sieć LG Connect Apps
W ramach opcji LG Connect Apps dostępne są aplikacje, takie jak udostępnianie zdjęć lub zdalne sterowanie z urządzeń przenośnych, które umożliwiają uzyskiwanie dostępu do niektórych funkcji telewizora i kontrolowanie ich.
Wybierz dla opcji LG Connect Apps ustawienie Wł.. (Po zakończeniu korzystania należy wrócić do ustawienia Wył.).
Jeśli chcesz odłączyć wszystkie urządzenia od telewizora, kliknij opcję Anuluj parowanie na ekranie.