Konfiguracja sieci przewodowej
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Sieć Połączenie przewodowe (Ethernet)
Telewizor zostanie automatycznie podłączony do sieci po ustanowieniu połączenia kablowego.
Ustawienia połączenia sieciowego można zmienić za pośrednictwem opcji Edytuj.