Konfiguracja nazwy telewizora
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Sieć Nazwa TV
Można użyć klawiatury ekranowej, aby ustawić nazwę telewizora Smart do użytku w sieci.
Można wprowadzić maksymalnie 30 znaków z alfabetu angielskiego.