Korzystanie z funkcji Wi-Fi Direct
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Sieć Wi-Fi Direct
Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia podłączenie telewizora do urządzenia obsługującego technologię Wi-Fi Direct bez nawiązywania połączenia z Internetem. Można otwierać pliki zapisane w urządzeniach podłączonych za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct w aplikacjach Zdjęcia i wideo i Muzyka.
  1. Włącz ustawienie Wi-Fi Direct w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
  2. Zostanie wyświetlona lista urządzeń, które można podłączyć do telewizora.
  3. Wybierz urządzenie, aby nawiązać połączenie.
  4. Jeśli żądanie zostanie przyjęte przez urządzenie, zostanie nawiązane połączenie za pośrednictwem technologii Wi-Fi Direct.
  5. W wybranym podłączonym urządzeniu wybierz filmy, muzykę lub zdjęcia, które chcesz otworzyć na telewizorze za pomocą funkcji udostępniania zawartości na urządzeniu mobilnym.
  6. Można otwierać pliki zapisane w urządzeniach podłączonych za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct w aplikacjach Zdjęcia i wideo i Muzyka.