Ustawianie rozmiaru ekranu
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Obraz Ustawienia proporcji ekranu Proporcje ekranu
16:9
Wyświetlanie ekranu w proporcjach 16:9.
Oryginał
Zmiana proporcji ekranu na 4:3 lub 16:9 w zależności od wejściowego sygnału wideo.
Pełna szerokość
Treści można oglądać w trybie pełnoekranowym.
W zależności od typu sygnału mogą wystąpić zniekształcenia obrazu.
4:3
Wyświetlanie ekranu w proporcjach 4:3.
Zoom pionowy
Można dostosować wymiar pionowy ekranu i wyrównać ekran w pionie, używając funkcji Ustaw zbliżenie i Dostosuj pozycję ekranu.
Zoom we wszystkich kierunkach
Można dostosować wymiar poziomy/pionowy/przekątną ekranu i wyrównać ekran w poziomie/pionie, używając funkcji Ustaw zbliżenie i Dostosuj pozycję ekranu.
Elementy, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu lub kraju.
Wyświetlanie zawartości z urządzenia zewnętrznego lub wyświetlanie przez długi czas obrazu z nieruchomym tekstem, na przykład nazwą programu, albo korzystanie z proporcji ekranu 4:3 może powodować efekt wypalenia obrazu.
Dostępne rozmiary obrazu mogą się różnić w zależności od sygnału wejściowego.
Wyświetlanie ekranu za pomocą funkcji Skanuj
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Obraz Ustawienia proporcji ekranu Skanuj
Jeśli wybierzesz ustawienie Wł. dla tej funkcji, będzie można wyświetlać treści w proporcjach zgodnych z sygnałem programu lub ich źródłem. Jeśli krawędzie obrazu nie są widoczne, wybierz ustawienie Wył..
W przypadku wybrania opcji Auto funkcja będzie przełączać się między stanami Wł. i Wył. w zależności od informacji pochodzących z sygnału wideo.
Dostęp elementów do wyboru zależy od bieżącego sygnału wejściowego.