Korzystanie z funkcji Oszczędzanie energii
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Obraz Oszczędzanie energii
Zmniejszenie zużycia energii przez odpowiednie dostosowanie maksymalnej jasności ekranu.
Auto
Czujnik telewizora wykrywa oświetlenie otoczenia i automatycznie dostosowuje jasność ekranu.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
Wył.
Wyłączenie trybu Oszczędzanie energii.
Minimalne / Średnie / Maksymalne
Zastosowanie wstępnie ustawionego trybu oszczędzania energii.
Wyłącz ekran
Ekran wyłączy się. Odtwarzany będzie wyłącznie dźwięk.
Naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania (z wyjątkiem przycisku zasilania i przycisków sterowania głośnością), aby ponownie włączyć ekran.
Korzystanie z funkcji Oszczędzanie energii wpływa na jasność obrazu telewizora.