Korzystanie z funkcji Tryb komfortowy dla oczu
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Obraz Tryb komfortowy dla oczu
Temperatura kolorów zostanie wyregulowana, aby zmniejszyć zmęczenie oczu.
Wł.
Temperatura kolorów na telewizorze jest wyregulowana.
Wył.
Wyłączenie funkcji Tryb komfortowy dla oczu.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.