Precyzyjna regulacja trybu obrazu
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Obraz Ustawienia trybu obrazu
Ta funkcja umożliwia przeprowadzenie szczegółowej konfiguracji w ramach wybranego trybu obrazu.
Podświetlenie
Regulacja poziomu jasności ekranu poprzez regulację podświetlenia. Im bliżej do 100, tym jaśniejszy ekran.
Zmniejsz Podświetlenie, aby zredukować zużycie energii.
Możliwość dostosowania funkcji Podświetlenie zależy od funkcji Oszczędzanie energii (Auto/Maksymalne).
W takim przypadku przejdź do menu STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Obraz Oszczędzanie energii i wybierz wartość Wył. lub Minimalne.
OŚWIETLENIE OLED
Dostosowanie jasności obrazu poprzez zmianę jasności panelu OLED.
Kontrast
Regulacja kontrastu między jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu. Im bliżej do 100, tym wyższy kontrast.
Jasność
Dostosowanie ogólnej jasności ekranu. Im bliżej do 100, tym jaśniejszy ekran.
Ostrość
Regulacja ostrości obrazu. Im bliżej do 50, tym ostrzejszy i wyraźniejszy obraz.
Ostrość pion.
Regulacja ostrości krawędzi kontrastu w kierunku pionowym.
Ostrość poz.
Regulacja ostrości krawędzi kontrastu w kierunku poziomym.
Kolor
Obniżenie lub podniesienie tonacji kolorów wyświetlanych na ekranie. Im bliżej do 100, tym głębszy kolor.
Odcień
Regulacja równowagi kolorów między poziomami czerwieni i zieleni wyświetlanymi na ekranie. Im bliżej do wartości Czerwony 50, tym bardziej czerwone odcienie kolorów. Im bliżej do wartości Zielony 50, tym bardziej zielone odcienie kolorów.
Temp. barw
Regulacja temperatury barwowej — od zimnej do ciepłej.
Wprowadzone ustawienia są stosowane tylko w aktualnie wybranym trybie sygnału wejściowego.
Aby zastosować bieżące ustawienia obrazu do wszystkich trybów sygnału wejściowego, należy wybrać opcję Zastosuj do wszystkich źródeł.
Dostępne opcje zależą od sygnału wejściowego lub wybranego trybu obrazu.
Elementy, które można skonfigurować, różnią się w zależności od modelu.
Resetowanie trybu obrazu
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Obraz Ustawienia trybu obrazu Resetuj
Ta opcja powoduje zresetowanie ustawień menu Obraz.
Można zresetować tryby obrazu oddzielnie. Wybierz tryb obrazu, który ma zostać zresetowany i włącz opcję.