Korzystanie z funkcji Test obrazu
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Obraz Test obrazu
Najpierw należy uruchomić Test obrazu, aby zobaczyć, czy wyjście sygnału wideo działa normalnie, a następnie wskazać, czy wystąpił błąd.
Jeśli na obrazie testowym nie występują problemy, należy sprawdzić podłączone urządzenie zewnętrzne lub sygnał programu.