Korzystanie z trybu Smart Picture Mode
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Obraz Smart Picture Mode
Po włączeniu tej opcji telewizor automatycznie dostosuje optymalne ustawienia obrazu w oparciu o dane otrzymane na temat gatunku odtwarzanego programu.
Wybierz opcję Wł., aby włączyć ten tryb.
W przypadku włączenia tej funkcji nie można ustawić funkcji Tryb obrazu ręcznie.
Funkcja dostępna tylko w przypadku programów cyfrowych.
Kanały podłączone do COMPONENT IN i HDMI IN nie są obsługiwane w funkcji Smart Picture Mode.
(Port COMPONENT IN jest dostępny tylko w niektórych modelach.)
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.