Włączanie blokady aplikacji
Można włączać lub wyłączać blokady aplikacji.
  1. Naciśnij przycisk STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Ikona ustawieńIkona ustawień w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Wybierz tryb Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Bezpieczeństwo.
  3. Wybierz dla pozycji Bezpieczeństwo ustawienie Wł..
  4. Wybierz Blokada aplikacji.
  5. Wybierz aplikacje do zablokowania.
Hasłem jest początkowo ciąg znaków „0000”.
Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasłem jest ciąg cyfr „1234”, a nie „0000”.
Funkcja blokady nie jest dostępna natychmiast w przypadku aktualnie używanej aplikacji.