Włączanie blokady zewnętrznych źródeł sygnałów
Można włączać lub wyłączać blokady zewnętrznych źródeł sygnałów.
  1. Naciśnij przycisk STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Ikona ustawieńIkona ustawień w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Wybierz tryb Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Bezpieczeństwo.
  3. Wybierz dla pozycji Bezpieczeństwo ustawienie Wł..
  4. Wybierz opcję Blokada wejść.
  5. Wybierz wejścia do zablokowania.
Hasłem jest początkowo ciąg znaków „0000”.
Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasłem jest ciąg cyfr „1234”, a nie „0000”.