Zresetuj hasło
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Bezpieczeństwo Zresetuj hasło
Ustaw lub zmień hasło telewizora.
Hasłem jest początkowo ciąg znaków „0000”.
Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasłem jest ciąg cyfr „1234”, a nie „0000”.