Blokada programu TV
Ta funkcja działa w oparciu o informacje przekazywane przez stację nadawczą. Dlatego jeśli sygnał zawiera błędne dane, funkcja nie będzie działać.
Ta funkcja zapobiega oglądaniu przez dzieci programów telewizyjnych dla dorosłych zgodnie z ustawioną klasyfikacją. Aby obejrzeć zablokowany program, należy wprowadzić hasło. Klasyfikacja różni się między krajami.
  1. Naciśnij przycisk STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA na pilocie zdalnego sterowania i wybierz opcję Ikona ustawieńIkona ustawień w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Wybierz tryb Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Bezpieczeństwo.
  3. Wybierz dla pozycji Bezpieczeństwo ustawienie Wł..
  4. Wybierz opcję Blokada programu TV.
Funkcja jest obsługiwana tylko w trybie cyfrowym.
Hasłem jest początkowo ciąg znaków „0000”.
Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasłem jest ciąg cyfr „1234”, a nie „0000”.