Korzystanie z funkcji Magic Sound Tuning
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dźwięk Magic Sound Tuning
Funkcja Magic Sound Tuning umożliwia rozpoznanie przestrzeni, w której zainstalowano telewizor, przy użyciu mikrofonu pilota Magic w celu optymalnego dostosowania dźwięku telewizora do otoczenia.
Po wstępnym rozpoznaniu można wybrać tryb dźwięku.
Wył.
Ta opcja wyłącza stosowanie regulacji dźwięku Magic Sound Tuning.
Wybór tej opcji powoduje odtwarzanie domyślnego dźwięku telewizora bez jakichkolwiek poprawek.
Standardowa
Wybór tej opcji powoduje odtwarzanie dźwięku z regulacją Magic Sound Tuning w trybie standardowym.
Ten tryb zapewnia czyste i naturalne brzmienie.
Tryb niskich tonów
Wybór tej opcji powoduje odtwarzanie dźwięku z regulacją Magic Sound Tuning z podkreśleniem basów.
Tryb wysokich tonów
Wybór tej opcji powoduje odtwarzanie dźwięku z regulacją Magic Sound Tuning z podkreśleniem tonów wysokich.
Rozpocznij nowe dostrajanie dźwięku
Aby uzyskać optymalny dźwięk, można wykonać ponowne rozpoznanie przestrzeni, w której zainstalowano telewizor.
Jeśli poziom hałasu jest wyższy niż w bibliotece (ponad 30–40 dBA), zalecamy instalację z odległości 3 metrów.
Ta funkcja może nie działać prawidłowo