Włączanie opcji Tryb inteligentnego dźwięku
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dźwięk Tryb inteligentnego dźwięku
Automatycznie optymalizuj dźwięk w oparciu o rodzaj treści.
Te ustawienia są dostępne wyłącznie dla wewnętrznych głośników telewizora.
Na liście kliknij opcję Wł., aby włączyć ten tryb.
Jeśli tryb Smart Sound Mode jest włączony, nie można ustawić trybu dźwięku ręcznie.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.