Ustawienia dźwięku DTV
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dźwięk Ustawienia dźwięku DTV
Ta funkcja umożliwia wybór odpowiedniego rodzaju dźwięku, jeżeli w sygnale wejściowym zawarte są różne rodzaje dźwięku.
W przypadku wyboru ustawienia Auto kolejność wyszukiwania jest następująca: HE-AAC → Dolby Digital Plus→ Dolby Digital → MPEG, a sygnał wyjściowy jest odtwarzany w pierwszym wyszukanym formacie audio.
Kolejność wyszukiwania może ulec zmianie w niektórych krajach. : HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG
Jeśli wybrany format audio nie jest obsługiwany, sygnał wyjściowy zostanie odtworzony w innym formacie.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach lub w niektórych krajach.