Odtwarzanie dźwięku przez wbudowane głośniki telewizora
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dźwięk Wyjście dźwięku Wewnętrzne głośniki TV
Dźwięk jest odtwarzany przez wbudowane głośniki telewizora.
Odtwarzanie dźwięku przez głośniki zewnętrzne podłączone do cyfrowego portu optycznego lub do portu HDMI (ARC)
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dźwięk Wyjście dźwięku Wyjście audio (Optyczne/HDMI ARC)
Dźwięk z telewizora jest odtwarzany przez głośniki zewnętrzne podłączone do cyfrowego portu optycznego lub do portu HDMI (ARC). Włącz funkcję SIMPLINK, aby odtwarzać dźwięk za pośrednictwem interfejsu HDMI (ARC).
W przypadku wybrania ustawienia Wył. podczas działania funkcji SIMPLINK w celu zapewnienia nieprzerwanego odtwarzania dźwięku zostanie przywrócone domyślne ustawienie wyjścia dźwięku.
Konfiguracja ustawień wyjścia dźwięku cyfrowego
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dźwięk Wyjście dźwięku Wyjście audio (Optyczne/HDMI ARC) Wyjście dźwięku cyfrowego
Można skonfigurować ustawienia Wyjście dźwięku cyfrowego.
Te ustawienia są dostępne jedynie, gdy wybrana jest opcja Wyjście audio (Optyczne/HDMI ARC) / Wewnętrzne głośniki TV + wyjście audio (Optyczne).
Konfiguracja ustawień wyjścia dźwięku cyfrowego
Wejściowy sygnał dźwiękowy Cyfrowe Wyjście Dźwięku
Auto MPEG PCM
Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital Plus / Atmos (Optical) Dolby Digital
(HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
HE-AAC Dolby Digital
DTS DTS / PCM
DTS Express DTS / PCM
DTS-HD MA PCM / DTS
PCM Wszystkie PCM
Podłączanie i używanie urządzenia audio z obsługą LG Sound Sync (Optyczne)
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dźwięk Wyjście dźwięku LG Sound Sync (Optyczne)
Można podłączyć urządzenie audio z obsługą LG Sound Sync (Optyczne) do optycznego cyfrowego wyjścia audio, aby uzyskać wyższą jakość dźwięku i większą wygodę korzystania z telewizora.
Dostępne tylko w przypadku modeli z cyfrowym portem optycznym.
Pilot zdalnego sterowania telewizora umożliwia regulowanie głośności podłączonego urządzenia.
Bezprzewodowe podłączanie i używanie urządzenia audio
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dźwięk Wyjście dźwięku LG Sound Sync / Bluetooth
Można bezprzewodowo podłączyć urządzenie audio lub zestaw słuchawkowy z funkcją Bluetooth, aby uzyskać wyższą jakość dźwięku i większą wygodę korzystania z telewizora.
Jeśli podłączano ostatnio zestaw głośników obsługujący funkcję LG Sound Sync, funkcja próbuje automatycznie połączyć się z tym urządzeniem.
W niektórych urządzeniach funkcja ta po włączeniu telewizora automatycznie próbuje połączyć się z podłączonym ostatnio urządzeniem.
Zalecamy podłączanie urządzenia audio firmy LG z obsługą funkcji LG Sound Sync za pomocą trybu LG TV lub trybu LG Sound Sync dostępnego w urządzeniu.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
Naciśnij przycisk Wybór urządzenia, aby wyświetlić urządzenia podłączone i dostępne do podłączenia i nawiązać połączenie z jednym z nich.
Pilot zdalnego sterowania telewizora umożliwia regulowanie głośności niektórych urządzeń Bluetooth.
Jeżeli podłączenie urządzenia nie powiedzie się, sprawdź, czy urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, jest włączone, i czy urządzenie audio działa prawidłowo.
W przypadku niektórych typów urządzeń Bluetooth urządzenie może nie zostać podłączone prawidłowo lub mogą wystąpić nieprawidłowości, takie jak brak synchronizacji obrazu i dźwięku.
Dźwięk może być przerywany lub jego jakość może ulec obniżeniu, jeżeli:
  • urządzenie Bluetooth jest zbyt daleko od telewizora;
  • występują przeszkody między urządzeniem Bluetooth a telewizorem;
  • jednocześnie używane będą urządzenia wykorzystujące fale radiowe, takie jak kuchenka mikrofalowa lub bezprzewodowa sieć LAN.
Korzystanie z usługi Wyjście audio (liniowe) / Słuchawki przewodowe
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dźwięk Wyjście dźwięku Wyjście audio (liniowe) / Słuchawki przewodowe
Wybierz opcję Słuchawki przewodowe lub Wyjście audio (liniowe), aby zoptymalizować odtwarzanie dźwięku w zależności od podłączonego urządzenia.
W niektórych modelach może być dostępna tylko opcja Słuchawki przewodowe.
W przypadku podłączenia słuchawek przewodowych do włączonego telewizora urządzenie automatycznie je wykryje i będzie przekazywać przez nie dźwięk.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach lub w niektórych krajach.
Odtwarzanie dźwięku jednocześnie przez wbudowane głośniki telewizora i urządzenie zewnętrzne audio
Dźwięk może być odtwarzany przez wiele urządzeń jednocześnie.
Korzystanie z usługi Wewnętrzny głośnik telewizora + słuchawki przewodowe
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dźwięk Wyjście dźwięku Wewnętrzny głośnik telewizora + słuchawki przewodowe
Dźwięk jest odtwarzany przez wbudowane głośniki telewizora i Słuchawki przewodowe jednocześnie.
W przypadku podłączenia słuchawek przewodowych do włączonego telewizora urządzenie automatycznie je wykryje i będzie przekazywać przez nie dźwięk.
Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach lub w niektórych krajach.
Korzystanie z usługi Wewnętrzne głośniki TV + wyjście audio (Optyczne)
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dźwięk Wyjście dźwięku Wewnętrzne głośniki TV + wyjście audio (Optyczne)
Dźwięk jest odtwarzany jednocześnie przez wbudowane głośniki telewizora i urządzenie audio podłączone do portu cyfrowego optycznego portu wyjściowego audio.