Wykonywanie testu dźwięku
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dźwięk Test dźwięku
Należy uruchomić Test dźwięku, aby sprawdzić, czy wyjście sygnału dźwiękowego działa normalnie, a następnie wskazać, czy wystąpił błąd.
Jeśli na teście nie występują problemy, należy sprawdzić podłączone urządzenie zewnętrzne lub sygnał programu.
Test dźwięku jest możliwy tylko za pomocą wbudowanego głośnika telewizora.