Konfiguracja trybu głośności
STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Dźwięk Tryb głośności
Automatyczna głośność
Wybierz opcję Wł.. Ta funkcja umożliwia automatyczne dostosowanie głośności w przypadku każdego nadawcy. Umożliwia to słuchanie dźwięku z kanału w ustawionej głośności nawet po zmianie kanału.
Szybkość zwiększania głośności
Wybierz opcję Niski/Średnia/Wysoki, aby określić zakres głośności. Wybór wyższych wartości powoduje zwiększenie poziomu głośności.