Korzystanie z Przeglądarka
Możesz wprowadzić adres strony internetowej na pasku adresu URL.
Jeśli wprowadzisz słowo wyszukiwania, informacje na jego temat zostaną wyszukane za pomocą wyszukiwarki.
 1. Naciśnij przycisk STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA na pilocie.
 2. Uruchom aplikację Przeglądarka.

Przeglądarka internetowaPrzeglądarka internetowa

 1. Można dodać bieżącą stronę do ekranu głównego albo dodać lub usunąć bieżącą stronę w menu Zakładki.
  (Stronę dodaną do ekranu startowego można usunąć tylko na ekranie startowym. W takim przypadku nie zostanie ona usunięta z menu Zakładki.)
 2. Odświeżanie aktualnie wyświetlanej strony.
 3. Ikona umożliwia włączenie / wyłączenie funkcji Mini TV.
 4. Przybliżanie lub oddalanie ekranu.
 5. Historia : Można otworzyć lub usunąć listę z historii.
  Zakładki : Można otworzyć lub usunąć listę dodaną do zakładek.
  Ustawienia : Można skonfigurować proste ustawienia przeglądarki.
  Kodowanie : Funkcja umożliwia zmianę języka, jeśli zawartość strony internetowej nie jest wyświetlana prawidłowo.
 6. Korzystanie z przeglądarki w trybie pełnoekranowym.
  Aby wrócić do rozmiaru oryginalnego, należy przesunąć kursor za pomocą pilota w górę ekranu. Zostanie wyświetlona opcja Zamknij pełny ekran.
 7. Wyłączanie opcji Przeglądarka.
 8. Polecane witryny i Najczęściej odwiedzane strony są wyświetlane w nowej zakładce.
  Funkcja Polecane witryny może być niedostępna w Twoim kraju.
  Aby ukryć Polecane witryny, wybierz wartość Wył. w menu Ustawienia.
Przeglądarka obsługuje tylko multimedia HTML5, a nie wtyczkę Flash.
Aplikacja Przeglądarka nie obsługuje instalacji wtyczek.
W aplikacji Przeglądarka może nie być możliwe odtwarzanie plików multimedialnych w formatach innych niż:
: JPEG / PNG / GIF
Przeglądarka może zostać zamknięta, jeśli ilość wolnego miejsca będzie niewystarczająca.
W aplikacji Przeglądarka używane są tylko czcionki osadzone w telewizorze. Dlatego tekst może być wyświetlany w innych czcionkach niż na komputerze.
Aplikacja Przeglądarka nie obsługuje pobierania plików ani czcionek.
Ponieważ aplikacja Przeglądarka jest przeglądarką telewizora, może działać trochę inaczej niż przeglądarki dla komputerów.
Ponieważ aplikacja Przeglądarka jest przeglądarką telewizora, niektóre treści mogą nie być odtwarzane prawidłowo.
Należy zachować ostrożność, jeśli użytkownikami są dzieci. Korzystając z tego produktu, dzieci mogą uzyskać dostęp do nieodpowiednich treści w Internecie.
Możesz zablokować nieodpowiednie treści w Internecie, ograniczając dostęp do niektórych aplikacji.
Skonfiguruj ustawienia w menu STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA Ikona ustawieńIkona ustawień Ikona wszystkich ustawieńIkona wszystkich ustawień Bezpieczeństwo Blokada aplikacji.
Informacje o rozwiązywaniu problemów dotyczących tej funkcji znajdują się w części Rozwiązywanie problemów obszaru Podręcznik obsługi.
Ustawienia Przeglądarka
Wybierz ikonę Ikona menuIkona menu u góry ekranu, a potem Ustawienia.
Po uruchomieniu
W ustawieniach strony startowej przeglądarki można wybrać opcje: Otwórz stronę nowej karty / Kontynuuj, gdzie skończyłem / Strona startowa:.
Wyszukiwarki
Można wybrać domyślną wyszukiwarkę.
Ustawienia wyszukiwarki mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i zależy to od okoliczności pozostających w gestii dostawcy.
Polecane witryny
Można zmienić ustawienia, aby wyświetlane były Polecane witryny.
Zawsze pokazuj pasek zakładek
Można zmienić ustawienia, aby pasek Zakładki był zawsze wyświetlany.
Tryb prywatny
Można skonfigurować ustawienia, aby nie zostawiać danych po wyszukiwaniu.
Filtrowanie witryn
Zatwierdzone witryny : Można skonfigurować ustawienia tak, aby otwierane były tylko uprzednio zarejestrowane strony internetowe.
Zablokowane witryny : Można skonfigurować ustawienia tak, aby konkretne witryny były blokowane.
Aby skorzystać z funkcji Filtrowanie witryn, należy wprowadzić hasło telewizora.
Hasłem jest początkowo ciąg znaków „0000”.
Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasłem jest ciąg cyfr „1234”, a nie „0000”.
Blokowanie wyskakujących okienek
W ustawieniach możesz zablokować wyskakujące okienka.
Nie śledź
Możesz zażądać, aby historia przeglądania nie była zapisywana na serwerze.
Adaptacyjne strumieniowanie przez JavaScript
Jeśli ustawiono tę opcję na Wył., rozdzielczość filmów odtwarzanych w Przeglądarka jest ograniczona do 720p.