Sneltoetsen naar Toegankelijk-Heid
U kunt direct naar Toegankelijk-Heid gaan zonder het menu Geavanceerde instellingen te openen.
Houd de knop DEMPENDEMPEN op uw afstandsbediening ingedrukt.
U kunt Hoog contrast, Grijstinten, Kleuren omkeren, enzovoort instellen.