Snel en eenvoudig apps gebruiken met QUICK ACCESS
Houd een cijfertoets op de afstandsbediening ingedrukt om een app te openen of om een externe ingang te activeren die voor de knop is geregistreerd.
De QUICK ACCESS instellen
  1. Start de app of selecteer een kanaal of ingang om toe te wijzen.
  2. Houd de cijfertoets (1~8) die u wilt registreren ingedrukt.
    Nr. 9 is vastgesteld op Quick Help.
  3. Als het pop-upvenster voor registratie verschijnt, selecteert u Ja.
Als u een cijfertoets ingedrukt houdt die al is geregistreerd, wordt de geregistreerde functie uitgevoerd.
Om te zien welke items geregistreerd kunnen worden, selecteert u een cijfertoets die nog niet is geregistreerd in de bewerkingsmodus QUICK ACCESS.
Als een modus actief is waarin QUICK ACCESS niet kan worden uitgevoerd, wordt er geen bewerking uitgevoerd.
Als u een geregistreerde app verwijdert, wordt de registratie van QUICK ACCESS ook verwijderd.
QUICK ACCESS controleren en bewerken
Houd de cijfertoets 0 ingedrukt op de afstandsbediening.
Het bewerkingsscherm QUICK ACCESS verschijnt.

Snelle toegang bewerkenSnelle toegang bewerken

  1. Als u een cijfer selecteert dat al is geregistreerd, kunt u de registratie ervan opheffen.
  2. Als u een cijfer selecteert dat niet is geregistreerd, worden items die kunnen worden geregistreerd weergegeven.
  3. Een item dat op een ander cijfer is geregistreerd wordt aangegeven met een vinkje.
  4. U kunt een korte instructie voor deze functie bekijken.