SIMPLINK gebruiken
U kunt verschillende multimedia-apparaten die via HDMI zijn aangesloten gemakkelijk bedienen en gebruiken met de afstandsbediening van de TV.
  1. Sluit de SIMPLINK HDMI-uitgangspoort aan op de HDMI IN van de TV met een HDMI-kabel.
  2. Druk op de InstellingenInstellingen-knop op de afstandsbediening.
  3. Selecteer Pictogram Alle instellingenPictogram Alle instellingen Verbinding Instellingen apparaataansluiting.
  4. Stel SIMPLINK (HDMI-CEC) in op Aan.
  5. Stel Auto inschakelsync in op Aan of Uit. (Als Auto Power Sync (automatische inschakelsynchronisatie) is ingesteld op Aan, wordt de TV ingeschakeld als u een via SIMPLINK aangesloten apparaat inschakelt. Wanneer u de TV uitschakelt, wordt het apparaat ook uitgeschakeld.)
  6. Schakel het aangesloten apparaat in. Als de TV automatisch verbinding maakt met het apparaat, schakelt het ingangssignaal over.
    Als het apparaat niet automatisch met de TV wordt verbonden, klikt u op de knop Ingang.
Deze functie werkt alleen met apparaten met het SIMPLINK-logoSIMPLINK-logo-logo. Controleer of het SIMPLINK-logo op het externe apparaat staat.
Als het apparaat niet voldoet aan de vereiste specificaties, kan het apparaat mogelijk niet goed gebruikt worden.
Er is een HDMI®-kabel voor snelle verbindingen met CEC-functie (Consumer Electronics Control) vereist voor het gebruik van SIMPLINK. Pin 13 van de HDMI®-kabel voor snelle verbindingen wordt gebruikt voor gegevensoverdracht tussen apparaten.
Als u geluid wilt uitvoeren naar de externe audio-apparatuur die is aangesloten met de HDMI-kabel, stelt u SIMPLINK (HDMI-CEC) in op Aan.
Ondersteunde SIMPLINK-functies
Direct afspelen
Wanneer u een multimedia-apparaat start, kunt u de inhoud van het apparaat direct op de TV bekijken zonder bediening.
Apparaten bedienen met de afstandsbediening van de TV
Hiermee kan de gebruiker multimedia-apparaten beheren met de afstandsbediening van de TV en de inhoud bekijken.
De aanwijsfunctie van de Magic-afstandbediening kan worden beperkt.
Hoofdstroomvoorziening uit
Wanneer Auto inschakelsync ingesteld is op Aan in Instellingen apparaataansluiting en wanneer u uw TV uitschakelt, worden de apparaten die via SIMPLINK op uw TV zijn aangesloten, ook uitgeschakeld.
Deze functie is alleen beschikbaar voor bepaalde apparaten.
Hoofdstroomvoorziening aan
Wanneer Auto inschakelsync ingesteld is op Aan in Instellingen apparaataansluiting, wordt wanneer een SIMPLINK-gekoppeld apparaat wordt ingeschakeld, de TV ingeschakeld.
Als u SIMPLINK (HDMI-CEC) instelt op Uit, kan Auto inschakelsync niet worden ingesteld op Aan.
Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.